Kontakt os på telefon 7199 0088
Ehmer Pramming Advokater
Vi kæmper for dig og arbejder hårdt for at gøre din sag så stærk som mulig.
Jura er vores passion. Engagement i din sag er vores brændstof.
Vi vil gøre en forskel for dig og levere resultater, du kan bruge til noget.
Ehmer Pramming Advokater

Hvordan arbejder vi

Vi kæmper for dig

Når du får brug for en advokat, så har du et problem. Du har brug for hjælp. Det er lige præcis det, du får hos os. Du er i centrum. Du kan altid komme til at tale med os – og vi arbejder altid for det bedste resultat. Engagement og retfærdighedsfølelse er vores brændstof. Vi kæmper for dig.


Vi beskæftiger os ikke med hvad som helst inden for juraen. Til gengæld er vi de bedste til det, vi gør. Vi er specialister og har mange års erfaring med det, vi laver. Gennem årene har vi hjulpet tusindvis af mennesker med deres sager – og vi har ført en lang række principielle retssager, som vi har vundet.


Hos os får du en advokat, som er fulgt med tiden. Vi underviser på Københavns Universitet og Advokatuddannelsen og kender derfor nyeste love og domme.

Jura er vores passion, og vi kender alle de mulige måder, som den kan fortolkes på – til netop din fordel.


Selvom vi har stor erfaring, er vi ikke af den gamle skole. Vi har hverken mahogniborde, messingskilte eller en dyr adresse. Derfor kan vi også tilbyde dig landets bedste advokatrådgivning til en fornuftig pris. Du behøver ikke være bekymret for, at regningen løber løbsk, for vi har altid en klar aftale om betalingen.


Hvis du ikke kan komme til os, kommer vi til dig. Vi hjælper dig uanset, hvor du bor i landet. Vi glæder os til at kæmpe for dig og din sag.

"Man kan jo bruge sine evner som advokat på mange måder.
For mig handler det om at hjælpe mennesker mod uretfærdigheder. Det giver mening for mig.
Og det håber jeg også, det gør for de klienter, jeg har kæmpet for i årenes løb."

- Advokat Mads Krøger Pramming

Vores sager

Det vi laver

Arbejdsskader

Stort set alle, der kommer til skade på deres arbejde, har krav på erstatning.


+ Læs mere


Krigsveteraner

Vi er de advokater i landet, som har størst erfaring med at hjælpe veteraner.


+ Læs mere


Ulykker

Er du kommet til skade ved en ulykke, har du ofte mulighed for at få erstatning.


+ Læs mere

Trafikuheld

Er du skadet i trafikken, har du næsten altid krav på erstatning.


+ Læs mere


Voldsofre

Som offer for en forbrydelse har du ret til en bistandsadvokat – helt gratis.


+ Læs mere


Ansættelsesret

Er du blevet opsagt, bortvist eller forskelsbehandlet, hjælper vi dig.


+ Læs mere

Strafferet

Skal du bruge en dygtig og engageret forsvarsadvokat, er vi klar til at hjælpe.


+ Læs mere


Socialret

Vi er landets bedste inden for socialret og fører de mest principielle sager.


+ Læs mere


Øvrigt

Vi kan også hjælpe med fx patientskader og sager mod forsikringsselskaber.


+ Læs mere

Arbejdsskader

Hvert år er der mere end 40.000 mennesker, der kommer alvorligt til skade på deres arbejde. Er det sket for dig, så kontakt os. Du får ikke bedre hjælp noget andet sted, da der er meget få advokater, der er så specialiserede i fysiske og psykiske arbejdsskader, som vi er. Vi har de seneste år ført mange sager for flere hundrede enkeltpersoner og for fagforeninger som blandt andet 3F og FOA.


Arbejdsskadeforsikringen

Stort set alle, der kommer til skade på arbejdet, har krav på erstatning. De er nemlig dækket af en forsikring, som deres arbejdsgiver SKAL have tegnet.

Din arbejdsgivers ansvar for ulykken

Mange tror, at man får fuld erstatning fra arbejdsskadeforsikringen. Det gør man desværre ikke. Forsikringen dækker for eksempel ikke tabt arbejdsfortjeneste eller svie og smerte – og tit dækker den heller ikke det fulde erhvervsevnetab.


Det er din arbejdsgivers pligt at sørge for, at du ikke kommer til skade, når du er på arbejde. Hvis din arbejdsgiver på nogen måde kunne have forhindret ulykken, er der mulighed for erstatning. Hvis ulykken skyldes fejl hos din kollega, er det automatisk din arbejdsgivers ansvar.


Din egen ulykkesforsikring

Din egen ulykkesforsikring kan også dække skader, hvis du får et varigt mén eller har brug for behandling. Det bør derfor også undersøges.

Krigsveteraner

Vi er det advokatkontor i landet, som har størst erfaring med at hjælpe veteraner.


Mads er advokat for Soldaterlegatet og har over de sidste år hjulpet mere end 250 soldater med deres arbejdsskadesager – omkring 2/3 er endt med en stor erstatning.


Mads er desuden den første advokat, der har taget disse sager til domstolene. Det er principielle sager mod myndighederne, og Mads har sikret fri proces i alle sager. Det betyder, at soldaterne ikke kommer til at betale en krone for at føre sagerne – uanset hvordan de ender.


De fleste sager handler om psykiske skader (PTSD). Problemerne opstår, fordi myndighederne har opfundet forskellige måder at afvise sagerne på. Enten siger de, at soldaterne ikke har været i livsfare. Eller også siger de, at det ikke er bevist, at der var symptomer straks efter hjemkomsten.

Det er vores holdning, at:


Det at være udsendt i krig i sig selv er livsfarligt (hvorfor ellers hjelm og fragmentationsvest?), og det er ikke soldatens opgave at bevise, at hans liv har været i fare. Det må man gå ud fra, at det har været.


Hvis du er veteran, pårørende eller på anden måde hjælper veteraner, der er kommet i klemme i den helt urimelige måde, sagerne behandles på, så kontakt os med det samme.


Vi er klar til at hjælpe, og det koster ikke noget at tale med os eller få os til at læse din sag igennem.

Ulykker

Er du kommet til skade og kan nogen bebrejdes for ulykken, så har du mulighed for erstatning.


Vi kan vurdere, om nogen kan gøres ansvarlig for din skade og kan rejse dit erstatningskrav det rette sted.


Vi kan beregne dit erstatningskrav, så du kan være sikker på at få den erstatning, som du har krav på.


Vi kan også føre din sag ved domstolene – ofte mod et forsikringsselskab.


Mange mennesker kommer hver dag alvorligt til skade i en ulykke, og kun fantasien sætter grænser for hvordan.

De ulykker, vi har hjulpet med, er eksempelvis:

 • glideskader på glat fortov
 • sportsskader
 • sammenstød på cykel
 • fald i ledninger
 • fald på trapper
 • skader på grund af heste eller hunde
 • fald på færger
 • ulykker under teambuilding og lignende
 • skader på grund af børns adfærd
 • fald på grund af manglende oprydning eller afskærmning

Nogle gange er ulykker hændelige uheld, og så er der selvfølgelig ikke mulighed for erstatning fra en ansvarlig, men hvis du har en ulykkesforsikring, vil der være mulighed for at søge erstatning her.

Trafikuheld

Er du kommet til skade i en trafikulykke, så har du næsten altid krav på erstatning. Selv hvis ulykken er din egen skyld!


Vi garanterer i alle sager om trafikuheld: Ingen Erstatning – Ingen Regning


Mange af de retssager, som vi har ført, har vedrørt selve beregningen af erstatningen, men enkelte sager vedrører også spørgsmålet om såkaldt egen skyld, hvor forsikringsselskaberne næsten altid forsøger at komme uden om at betale ved at sige, at den, der er kommet til skade, har haft en væsentlig skyld i, at skaden skete. Det får de sjældent medhold i.

I færdselsloven gælder et såkaldt objektivt ansvar, hvilket betyder, at du er berettiget til erstatning, selv hvis det er dig selv, der har forårsaget ulykken.


Selv i uheld med flugtbilister, hvor man ikke kan finde ud af, hvem ”modparten” er, har du mulighed for erstatning. Der findes en særlig puljeordning, der dækker i disse tilfælde.


Vi har stor erfaring med at føre færdselssager mod ansvarsforsikringsselskaberne, dels ved forhandlinger, dels med retssager.


Vi kan også hjælpe dig med dit eventuelle krav for ødelagte ting, herunder skade på bilen, briller, ure, smykker, tøj mm.

Voldsofre

Hvis du er offer for en forbrydelse, har du ret til en bistandsadvokat.


Vi har hjulpet i mange sager, hvor personer har været udsat for et overfald, en voldtægt, stalking eller lignende.

Bistandsadvokatens rolle er at hjælpe dig sikkert igennem sagen.


Vi ”holder dig i hånden” når du skal vidne i retten, og vil gøre alt hvad der er muligt for at sikre, at der bliver taget de nødvendige hensyn til dig under straffesagen.


Derudover sørger vi for, at du får den erstatning, som du har krav på.

Hos os får du en advokat, der - ud over strafferet - også er eksperter i erstatningsret. Vi har derfor de bedste forudsætninger for at hjælpe dig.


Du modtager ingen regning fra os, da vores arbejde med din bistandssag dækkes af statskassen eller din retshjælpsforsikring. Hvis du er kommet alvorligt til skade, vil det mange gange ikke være muligt at opgøre dit fulde erstatningskrav på tidspunktet for selve behandlingen af straffesagen. Det kan eksempelvis være i tilfælde af, at du har fået varige skader, eller hvis din arbejdsevne er påvirket. I de situationer kan vi – udover at bistå dig i straffesagen – hjælpe dig med at rejse og færdigbehandle dit erstatningskrav over for Erstatningsnævnet, som dækker dine skader efter offererstatningsloven.


Vi hjælper dig før, under og efter en retssag!

Ansættelsesret

Er du blevet opsagt uden saglig grund, blevet uberettiget bortvist, forskelsbehandlet, eller har din arbejdsgiver fx ikke givet dig et ansættelsesbevis kan du være berettiget til en godtgørelse eller erstatning.


Vi hjælper dig med enhver form for ansættelsesretslige problemstillinger. Det gælder uanset, om du er privat eller offentligt ansat.


Der findes en lang række sager, hvor du kan have brug for professionel rådgivning:

 • Uberettigede bortvisninger
 • Usaglig afskedigelse
 • Opsigelse under sygdom
 • Opsigelse under eller i forlængelse af graviditet eller barsel
 • Sexchikane
 • Manglende udbetaling af løn eller feriepenge
 • Forskelsbehandling på grund af alder, køn, race eller handicap
 • Ændringer i din ansættelseskontrakt
 • Manglende udbetaling af bonus

Hvis du er ved at skifte arbejde, kan vi også hurtigt hjælpe dig med at gennemgå og forhandle din nye ansættelseskontrakt.


Vi kan også vurdere, om eventuelle kunde- og konkurrenceklausuler er gyldige.


Samtidig kan vi altid gennemgå din ansættelseskontrakt med henblik på en vurdering af vilkår om ferie, barsel, sygdom, barns sygedag(e) mm. – og ikke mindst om din arbejdsgiver lever op til gældende regler.

Strafferet

I Danmark kan du frit vælge, hvem der skal være din forsvarsadvokat. Du behøver derfor ikke at bruge den advokat, som du har fået via politiet. Alle forsvarsadvokater koster det samme, og det koster ikke noget at skifte advokat.


Vi sætter en ære i at give dig det bedst mulige forsvar, hvis du er blevet sigtet i en straffesag.


En straffesag kan have et langt forløb, hvor vi kan hjælpe dig i alle sagens faser, lige fra den umiddelbare sigtelse, under selve straffesagen, eller ved en eventuel ankesag.

Nedenfor kan du læse, hvordan vi kan hjælpe dig med din straffesag.

 • Gennemgå sagens materiale med dig
 • Bistå dig til afhøringer hos politiet
 • Planlægge strategien for dit forsvar sammen med dig
 • Foretage yderligere undersøgelser, der støtter dit forsvar
 • Give dig det bedste forsvar under selve retssagen
 • Forsvare dig i både byret, landsret og Højesteret
 • Sikre dig at du kan få kontakt til og besøg af din familie, hvis du varetægtsfængsles
 • Hjælpe dig med at klage og søge erstatning
 • Rådgive dig om anke af en dom

Socialret

Vi er i dag landets førende advokatkontor inden for socialret. Da vi desværre ikke kan hjælpe alle, hjælper vi først og fremmest med de mest principielle sager på området.


Vi forstår lovgivningen sådan, at vi har et sikkerhedsnet i Danmark, der betyder, at hvis man er syg og ikke kan arbejde, skal man hjælpes (og ikke på kontanthjælp).


Det er kontorets standpunkt, at der ikke er huller mellem de forskellige sociale ydelser og at man har ret til hjælp, hvis man er syg og ikke kan arbejde. Juraen er nemlig meget klar. Kommunerne skal hjælpe den syge borger: Enten i form af hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, og hvis det ikke er muligt, så skal forsørgelsen komme i form af hjælp fra det offentlige.

Men på trods af dette er socialretten formentlig det område, hvor der træffes flest forkerte, ulovlige og uretfærdige afgørelser.


Vi har ført og fører løbende en række principielle sager ved domstolene inden for det socialretlige område – både på vegne af borgere og organisationer. Vi har vundet en række principielle sager på området – senest i Højesteret, hvor vi i 2015 vandt en principiel sag om myndighedernes mulighed for at træffe afgørelser med tilbagevirkende kraft.


Vi har på kontoret flere gange været med til at skrive socialretlig og forvaltningsretlig historie, og det er vi rigtig stolte af.

Øvrigt

Patientskader

Har du været udsat for en patientskade, kan vi hjælpe dig med at føre klagesagen ved Patienterstatningen eller Ankenævnet for Patienterstatningen.


Har du fået et afslag fra Ankenævnet for Patienterstatningen hjælper vi dig med at vurdere dine muligheder for at føre en retssag, og vi afsøger dine muligheder for at få dækket omkostninger til retssagen af dit forsikringsselskab eller af staten.


Vi fører selvfølgelig også retssagen ved domstolene - i alle instanser.

Sager mod forsikrings- og pensionsselskaber

Er du utilfreds med dit forsikringsselskab, eller har du fået afslag på forsikringsdækning?


I dag kan der tegnes forsikringer for stort set alle tænkelige situationer. Rejseforsikringer, ulykkesforsikringer, kaskoforsikring på en bil, forsikring for din arbejdsevne, ved kritisk sygdom og forsikring til dine efterladte, og hvis du dør.


En særlig sagstype er forsikring for erhvervsevnetab (invalidepension). Typisk aktiveres forsikringen, når arbejdsevnen er nedsat til 1/2 eller 1/3. Desværre sker det ofte, at forsikringsselskaberne ikke udbetaler forsikringen, når der er brug for den.


Vi er eksperter i forsikringsret og har arbejdet med området i mange år.


Vi sørger for, at dit forsikringsselskab ikke snyder dig, men udbetaler det rigtige beløb.

Ehmer Pramming Advokater

Hvem er vi

Malou Ehmer

Jeg brænder for at gøre en forskel for andre mennesker og for at arbejde med jura, som er vedkommende. Langt de fleste af de mennesker, jeg har hjulpet, har enten været udsat for en arbejds- eller trafikulykke, en forbrydelse eller er kommet i klemme i et ansættelsesforhold.


For mig er et meningsfyldt job som advokat et job, som er med til at gøre en positiv forskel for mine klienter. Jeg taler i øjenhøjde og gør ikke tingene unødigt komplicerede. Det er helt centralt for mig, at hver enkelt klient kan stole på, at en sag hos os bliver behandlet på bedst mulig vis.


Advokat (H)
Telefon 4024 8881
malou@ehmerpramming.dk

Mads Pramming

Det vigtigste for mig er at hjælpe de mennesker, der har mest brug for det. Derfor har jeg specialiseret mig inden for erstatningsret, strafferet og socialret. De mennesker, som jeg helst hjælper, er de privatpersoner, som er kommet i problemer. For mig handler det om at hjælpe mennesker mod uretfærdigheder. Det giver mening for mig.


Ved siden af mit advokatarbejde er jeg engageret i samfundet og deltager i det politiske arbejde med at sørge for bedre vilkår for dem, jeg hjælper - blandt andet krigsveteraner, whistleblowere og alle andre, der er kommet i klemme i systemet.


Advokat (H)
Telefon 2727 6165
mads@ehmerpramming.dk

Malou Ehmer CV

Malou Ehmer


Arbejde og uddannelse
2014 Ehmer Pramming
2008 - 2014 Rosberg & Haug Advokater
2012 Udstationeret hos 3F
2006 - 2008 Accura


2015 Møderet for Højesteret
2012 Møderet for Landsret
2006 Københavns Universitet (cand.jur.)
2005 Uddannet konfliktmægler, Københavns Retshjælp

Akademisk arbejde
Underviser på Københavns Universitet
Fag i 2003-2006 og 2011-2013: "Erstatning og Kontrakt"

Frivilligt arbejde
”Rigets Børn – hjælp de allermindste" – Initiativtager, stifter og ansvarlig
Medlem af NIDCAP-udvalget på Rigshospitalet
Københavns Retshjælp (2002-2011)

Bestyrelsesarbejde og tillidshverv
Udpeget af Advokatsamfundet som censor ved retssagsprøven (2015 - )
Advokatfuldmægtigforeningen (AffK) (2007 – 2012)
Københavns Retshjælp (2007 – 2011)
NewAir Besætningsforening (2000 – 2003)

Udvalgte medlemsskaber
Danske Procedureadvokater
Advokaternes Forening for Erstatnings- og Forsikringsret (FEF)
Ansættelsesadvokater
Publikationer og priser

Erstatning ved konkurrenceretsovertrædelser,
Justitia – Årg.30, nr. 4
Fik tildelt førsteprisen ved Konkurrencestyrelsens prisoverrækkelse i 2006 for bedste universitetsopgave.


Om mig

Jeg brænder for erstatningsret og ansættelsesret. Jeg har siden 2006 arbejdet på højt specialiserede advokatkontorer inden for disse områder og ført talrige retssager ved byretter i hele landet, landsretterne og Højesteret.


Jeg har ført mange retssager imod arbejdsgivere, forsikringsselskaber og offentlige myndigheder, fx Ankestyrelsen. En række af sagerne har været principielle og har haft betydning for en lang række borgere i Danmark.


Inden for erstatningsretten har jeg især hjulpet mennesker, som er kommet til skade på arbejde, i trafikken, eller i forbindelse med en patientskade. En stor gruppe af de mennesker har fået fysiske skader, men jeg har ligeledes hjulpet en lang række mennesker, der har fået psykiske skader, som fx PTSD, efter udsendelse i krig.


Derudover har jeg været beskikket bistandsadvokat for personer, der har været udsat for en forbrydelse i både volds-, voldtægts- og stalkingsager.


Indenfor ansættelsesretten har jeg især beskæftiget mig med mennesker, der er blevet opsagt eller bortvist, herunder mennesker, som er blevet opsagt på grund af sygdom eller forskelsbehandlet på grund af handicap eller graviditet. Jeg har ført en række retssager om krav efter funktionærloven, forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven.

Mads Krøger Pramming CV

Mads Krøger Pramming


Arbejde og uddannelse
2012 Ehmer Pramming
2009 – 2012 Elmer & Partnere
2005 – 2009 LETT Advokatfirma


2016 Møderet for Højesteret
2011 Møderet for Landsret
2010 Mediatoradvokat (konfliktmægling)
2005 Københavns Universitet (cand. jur.)
2003 UNSW, Sydney, Australien (udveksling)

Akademisk arbejde
Forfatter til "Lærebog i Personskadeerstatning"
Ekstern lektor på Københavns Universitet (2006-2020)
Fag: "Erstatning og Kontrakt" og "Juridisk Metodelære"

Frivilligt arbejde
Advokatvagten på Nørrebro (stifter og ansvarlig)
Københavns Retshjælp (2003-2006)
Rådgivning af en række organisationer, samt politisk arbejde for blandt andet
 1. bedre retssikkerhed for borgere,
 2. offentligt ansattes ytringsfrihed og
 3. anerkendelse af psykiske skader for krigsveteraner.


Bestyrelsesarbejde og tillidshverv
Veron - whistleblowerforening (bestyrelsesformand)
OASIS - Behandling og rådgivning for Flygtninge (bestyrelsesmedlem)
Procesbevillingsnævnet (nævnsmedlem)
Advokatrådets Procesretsudvalg (medlem)
Censor til retssagsprøven for advokatfuldmægtige
DJØF’s juridiske ekspertpanel
Karnov News (advisory board)
Justitia (advisory board)
Fix & Foxy (advisory board)

Priser
Sabroe-prisen 2017 (Børns Vilkår)
Dignity-prisen 2017 (Dansk Institut mod Tortur)
Dreyers Fonds Hæderspris 2018
Om mig

Jeg brænder for erstatningsret, strafferet og for at føre retssager mod myndigheder.


Jeg har stor erfaring med at gå i retten og fører løbende principielle sager ved domstolene, både for privatpersoner og organisationer (fx 3F og FOA).


Et af mine specialer er psykiske skader, først og fremmest PTSD. Jeg har hjulpet mennesker med mange forskellige psykiske skader, men jeg er ekspert i krigsskader og har hjulpet over 300 hjemvendte soldater med deres PTSD-sager. Jeg har også anlagt de første principielle retssager mod staten på dette område og fører løbende sager ved domstolene på vegne af krigsveteraner.


På det sociale område har jeg over en årrække ført en række principielle sager om retten til forsørgelse, herunder fleksjob og førtidspension.


Derudover fører jeg sager for whistleblowere og var blandt andet advokat for den efterretningsofficer, der i 2011 trådte frem med beviser på overgreb mod civile i Irak. Jeg er også involveret i arbejdet med at hjælpe whistleblowere som formand for bestyrelsen i Veron, ligesom jeg laver frivilligt arbejde for en række andre organisationer.


I 2017 modtog jeg både Dignity-prisen (for mit arbejde med at sikre retfærdighed for socialt udsatte grupper) og Sabroe-prisen af Børns Vilkår for mit arbejde med at stille kommuner til ansvar for at have svigtet misbrugte børn i den såkaldte ”Slagelsesag”. Sagen blev vundet i Østre Landsret og er den første sag nogensinde, hvor forældelsesreglerne er blevet tilsidesat pga. menneskerettighederne og hvor en kommune er blevet dømt efter torturbestemmelsen i konventionen.


I 2018 modtog jeg Dreyers Fonds Hæderspris for "stort kollegialt arbejde, utrættelig indsats inden for retsområder med særligt udsatte mennesker, og evnen til at sætte fokus på samfundsmæssige problemstillinger i et juridisk perspektiv".


Jeg har undervist på Københavns Universitet de sidste 10 år inden for mine specialer og er ofte brugt af medierne som ekspert på mine fagområder.

Mette Ridder

Orlov
Telefon 2670 0856
mette@ehmerpramming.dk

Jeg er uddannet socialrådgiver og jurist. I mit arbejde som socialrådgiver har jeg mødt mange mennesker i vanskelige livssituationer, og jeg har herigennem opnået et indgående kendskab til de problemer, man som modtager af offentlige ydelser ofte støder på. Jeg er derfor glad for, at jeg i mit arbejde har muligheden for at kombinere mine socialfaglige og juridiske kompetencer og på den måde hjælpe de mennesker, som har allermest brug for det.

Emil Kiørboe

Advokat (L)
Telefon 4272 8891
emil@ehmerpramming.dk

Det vigtigste for mig er at hjælpe mennesker, der risikerer at blive klemt i systemet. Juraen er for mig et vigtigt redskab til at sikre anerkendelse og oprejsning for mennesker i en svær situation og til at påpege uretfærdigheder. Jeg har derfor specialiseret mig i socialret, strafferet og menneskerettigheder. Jeg er vant til at bistå mennesker, der lever under vanskelige og til tider ulykkelige omstændigheder, og det er vigtigt for mig at arbejde for gode og holdbare løsninger for de mennesker jeg repræsenterer.

Kristian Holdt

Advokat
Telefon 2759 7397
kristian@ehmerpramming.dk

I løbet af min studietid har jeg erfaret, at der er mange forskellige måder at bruge juraen på. Hos Ehmer Pramming bruges juraen til at hjælpe de mennesker, som enten har lidt et tab eller er kommet i klemme i et for mange uoverskueligt system. Det er for mig den rigtig måde at bruge juraen på. Jeg er derfor rigtig glad for at være en del af Ehmer Pramming, hvor jeg har mulighed for at hjælpe det enkelte menneske.

Helle Maribo Larsen

Orlov
Telefon 2964 3505
helle@ehmerpramming.dk

Jeg brænder for og sætter en stor ære i at hjælpe folk, særligt mennesker for hvem juraen ikke er let tilgængelig. Dette giver mig en følelse af, at jeg er med til at gøre en forskel. Jeg formidler juraen på en let forståelig måde og det er vigtigt for mig, at klienten føler sig hørt og forstået. Ved siden af mit arbejde hos Ehmer Pramming er jeg frivillig rådgiver i en retshjælp, hvor jeg ligeledes hjælper mennesker, der er kommet i klemme i systemet. Dette har stor betydning for mig.

Albert Gunnarsen

Advokatfuldmægtig
Telefon 8175 1395
albert@ehmerpramming.dk

At gøre en forskel for andre mennesker ligger meget højt på min dagsorden. Jeg har derfor på studiet specialiseret mig inden for de retsområder, hvor der er flest, der kommer i klemme. Af disse grunde er jeg glad for at være en del af Ehmer Pramming, da jeg her kan bruge juraen til at yde bistand til folk, som har oplevet uretfærdigheder i deres liv. Hos Ehmer Pramming hjælper vi nemlig vores klienter trygt og godt igennem deres til tider udfordrende møde med systemet.

Frederikke Danevig Plange

Advokatfuldmægtig
Telefon 2566 3514
frederikke@ehmerpramming.dk

Det er essentielt for mig, at alle borgere - uanset økonomiske, fysiske eller mentale ressourcer - har lige rettigheder og mulighed for at gøre dem gældende. Det gælder både i forhold til det danske retssystem og i et internationalt perspektiv, hvor håndhævelsen af grundlæggende menneske- og frihedsrettigheder har min store interesse. Juraen er for mig det vigtigste værktøj til at sikre respekten for borgernes værdighed og retssikkerhed. Det kæmper jeg for som advokatfuldmægtig hos Ehmer Pramming Advokater.

Kristina Overgaard Andersen

Advokatfuldmægtig
Telefon 2682 7248
kristina@ehmerpramming.dk

For at sikre den enkeltes rettigheder er det vigtigt, at der er en stærk stemme, som kan kæmpe mod og gøre opmærksom på uretfærdigheder - derfor er jeg hos Ehmer Pramming. I mit arbejde bruger jeg juraen med fokus på at fremme retfærdighed og hjælpe mennesker, der har særligt behov for det. For mig er det afgørende at være med til at understøtte og forbedre menneskers muligheder og rettigheder på en måde, der giver mening for den enkelte.

Clara Næsborg Olsen

Juridisk Assistent
Telefon 7199 0088
clara@ehmerpramming.dk

Jeg har altid været drevet af en stor retfærdighedsfølelse. For mig er juraen et vigtigt redskab til at sikre retfærdighed og retssikkerhed for alle, men retssystemets mange regler kan være uoverskuelige og svære at navigere i. Det vigtigste for mig er at hjælpe de mennesker, der risikerer at fare vild og blive tabt. Jeg er derfor glad for at være en del af Ehmer Pramming, hvor jeg kan være med til at hjælpe dem, der har mest brug for det.

Unnur Björg Jóhannsdóttir

Juridisk Assistent
Telefon 7199 0088
unnur@ehmerpramming.dk

For mig er det et privilegium at læse jura. Derfor er det vigtigt for mig, at kunne bruge juraen til at hjælpe andre, som befinder sig et sted i livet hvor ressourcerne er mangelfulde. Samtidig har jeg social uretfærdighed tæt inde på livet og har været vidne til, hvor uretfærdigt systemet kan være. Derfor er jeg stolt af at være en del af Ehmer Pramming, hvor jeg virkelig kan gøre en forskel for dem, der har mest brug for det.

Mie Møller Ranfelt

Juridisk Assistent
Telefon 7199 0088
mie@ehmerpramming.dk

Min interesse for jura bunder grundlæggende i en interesse for at anskue menneskers forskellige problemstillinger, og for at disse bliver behandlet lige for loven. Jeg er særligt optaget af menneskets generelle omsorgsrettigheder og jeg har en stor passion for at hjælpe dem, der er klemt i systemet. Jeg er derfor taknemmelig for at være en del af Ehmer Pramming, da jeg her får erfaring og mulighed for at dygtiggøre mig inden for det erstatningsretlige område og være medvirkende til at gøre en forskel.

"For mig er det at være advokat ikke bare et arbejde. Jeg bliver oprevet,
når jeg ser mennesker komme i klemme i systemet. Det er derfor, jeg står op om morgenen,
går på arbejde og udholder lange retsmøder. Jeg vil gøre en forskel."

- Advokat Malou Ehmer

Nyheder

Nyt fra kontoret

Skrevet den 24.08.2016

Højesteret: Ingen ekstra pension til Balkanveteraner udsendt før august 1996

Den 14. august 1996 blev det vedtaget, at krigsveteraner har ret til en ekstra godtgørelse, hvis de var kommet til skade (fysisk eller psykisk) under udsendelsen.


+ Læs mere

Skrevet den 24.08.2016

Højesteret: Ingen ekstra pension til Balkanveteraner udsendt før august 1996

Den 14. august 1996 blev det vedtaget, at krigsveteraner har ret til en ekstra godtgørelse, hvis de var kommet til skade (fysisk eller psykisk) under udsendelsen. Det var dog ikke tydeliggjort i lovgivningen, om dette kun skulle gælde for soldater der kom til skade efter den 14. august 1996.

Det spørgsmål blev derfor – med støtte fra Soldaterlegatet – prøvet i Højesteret, hvor Mads Pramming førte sagen. Den 24. august 2016 afsagde Højesteret dom om, at ordningen ikke dækker krigsveteraner, som er kommet til skade under udsendelse før den 14. august 1996. Derfor må kampen nu fortsætte politisk, da det er helt urimeligt, at vi har lovgivning, hvor balkanveteranerne forskelsbehandles.


+ Luk

Skrevet den 18.06.2016

Institut for Menneskerettigher går ind i Slagelsesagen

Den omdiskuterede Slagelse-sag, hvor fire søskende blev anbragt (efter at deres far havde slået deres mor ihjel) hos en plejefamilie, hvor vold og misbrug var dagligdag, har nu fået Institut for Menneskerettigheders opbakning.


+ Læs mere

Skrevet den 18.06.2016

Institut for Menneskerettigher går ind i Slagelsesagen

Den omdiskuterede Slagelse-sag, hvor fire søskende blev anbragt (efter at deres far havde slået deres mor ihjel) hos en plejefamilie, hvor vold og misbrug var dagligdag, har nu fået Institut for Menneskerettigheders opbakning. Institut for Menneskerettigheder mener, at styrkeforholdet mellem Slagelse Kommune med et stort advokatfirma og Kommunernes Landsforening i ryggen og pigerne med Ehmer Pramming Advokater, er noget uligevægtig. Derfor går Institut for Menneskerettigheder nu ind i sagen med en klar støtte til pigerne og dermed også til Ehmer Pramming. Det er et stort skridt for sagen og for pigerne at få denne støtte og opbakning. Der er planlagt retssag i december 2016. Læs mere om instituttets indtræden i sagen her.


Slagelsesagen


+ Luk

Skrevet den 25.04.2016

Principielt spørgsmål om forældelse vindes i Højesteret

Vi har nu i dag én gang for alle fået Højesterets ord for, at der for alle krav efter arbejdsskadesikringsloven gælder en 5-årig forældelsesfrist.Dette blev slået fast, da vi førte en sag for en klient, der i 1986 kom til skade under sin udstationering som FN-soldat.


+ Læs mere

Skrevet den 25.04.2016

Principielt spørgsmål om forældelse vindes i Højesteret

Vi har nu i dag én gang for alle fået Højesterets ord for, at der for alle krav efter arbejdsskadesikringsloven gælder en 5-årig forældelsesfrist.Dette blev slået fast, da vi førte en sag for en klient, der i 1986 kom til skade under sin udstationering som FN-soldat.

 

Ankestyrelsen påstod, at der for soldaten var en 3-årig forældelsesfrist, da den 5-årige forældelsesfrist først havde virkning for skader indtrådt efter 1. januar 2004. Vores synspunkt var, at der var tale om en ”lapsus” fra lovgivers side, og at en sådan tolkning ville være stik imod lovgivers intentioner og forarbejderne til loven. Vi påstod, at der for alle arbejdsskader – uanset ulykkestidspunkt – gælder en 5-årig forældelsesfrist.

 

Højesteret gav os i dag medhold i den påstand, hvilket vi naturligvis er rigtig glade for. Dommen vil kunne få stor betydning for alle personer, der er kommet til skade på arbejde før 1. januar 2004. Sagen blev i både Østre Landsret og i Højesteret ført af Malou Ehmer. Du kan læse dommen her.


+ Luk

Skrevet den 10.09.2015

Malou Ehmer vinder principiel sag i Højesteret

På vegne af 3F har vi ført en sag om en borgers ret til sygedagpenge. Sagen vedrørte et yderst principielt spørgsmål og dommen betyder, at myndighederne nu skal genbehandle tusindvis af borgeres sager.


+ Læs mere

Skrevet den 10.09.2015

Malou Ehmer vinder principiel sag i Højesteret

På vegne af 3F har vi ført en sag om en borgers ret til sygedagpenge. Sagen vedrørte et yderst principielt spørgsmål om virkningen af en myndighedsafgørelses ugyldighed og spørgsmålet om, hvorvidt myndigheder kan træffe bebyrdende afgørelser med tilbagevirkende kraft. Læs artikel om sagen på DR Nyheder


Vi er stolte over i dag at være med til at skrive forvaltningsretlig historie. Vi er selvfølgelig ekstra stolte, fordi Højesteret gav os fuldt medhold – ikke mindst fordi dommen forventes at få stor betydning for en lang række borgere i Danmark.


Vi afventer nu myndighedernes reaktion. Det er vores forventning, at dommen betyder, at tusindvis af borgere skal have genoptaget deres sager.


Sagen blev i Østre Landsret ført af Mads Pramming og i Højesteret af Malou Ehmer. Du kan læse dommen her.


+ Luk

Skrevet den 04.05.2015

Interview på DR2 og P1 om whistleblowere

Advokat Mads Krøger Pramming blev i dag interviewet til DR2 Morgen og P1 Morgen i forbindelse med en sag, hvor en fængselsbetjent har afsløret vold mod indsatte i danske fængsler. Hør Interviewet i P1, eller se indslaget på DR2


+ Læs mere

Skrevet den 04.05.2015

Interview på DR2 og P1 om whistleblowere

Advokat Mads Krøger Pramming blev i dag interviewet til DR2 Morgen og P1 Morgen i forbindelse med en sag, hvor en fængselsbetjent har afsløret vold mod indsatte i danske fængsler. Hør Interviewet i P1, eller se indslaget på DR2


Interview på DR2 morgen 4. maj 2015
+ Luk

Skrevet den 30.01.2015

Interview med Mads Krøger Pramming i Advokaten

I artiklen “Hokus Pokus, du er rask” sættes der fokus på et af Advokatsamfundets mærkesager: retssikkerhed i borgerens møde med forvaltningen. Advokat Mads Krøger Pramming, der er specialiseret i at føre sager mod myndigheder, er interviewet i bladet.


+ Læs mere

Skrevet den 30.01.2015

Interview med Mads Krøger Pramming i Advokaten

I artiklen “Hokus Pokus, du er rask” sættes der fokus på et af Advokatsamfundets mærkesager: retssikkerhed i borgerens møde med forvaltningen. Advokat Mads Krøger Pramming, der er specialiseret i at føre sager mod myndigheder, er interviewet i bladet.


Læs artiklen her – eller hele bladet ved at klikke på billedet:


Advokaten

+ Luk

Skrevet den 27.05.2013

Interview i Deadline på DR2

Mads Krøger Pramming, der blandt andet er specialiseret i at hjælpe whistleblowere, blev interviewet i “Deadline” om den efterretningsofficer, der stod frem med videooptagelser af overgreb på irakere, som Mads forsvarede ved domstolene.


+ Læs mere

Skrevet den 27.05.2013

Interview i Deadline på DR2

Mads Krøger Pramming, der blandt andet er specialiseret i at hjælpe whistleblowere, blev interviewet i “Deadline” om den efterretningsofficer, der stod frem med videooptagelser af overgreb på irakere, som Mads forsvarede ved domstolene.


Deadline på DR2

+ Luk
Ehmer Pramming Advokater

Kontakt os

Ehmer Pramming

Thoravej 11
2400 København NV

Telefon 7199 0088
kontakt@ehmerpramming.dk

CVR nr. 37101494

Pris

Hos os er det altid gratis at ringe og få en uforpligtende snak om din sag. Vi gennemgår papirerne og vurderer, hvad dine muligheder er – uden beregning. Inden vi går videre med sagen, laver vi altid en fast aftale om pris.


I mange sager kan vi tilbyde dig en ”no cure no pay aftale”, hvilket betyder, at vi kun tager betaling for vores arbejde, hvis vi får erstatning.


Vi undersøger altid dine muligheder for at få dækning fra dit forsikringsselskab - og om du har mulighed for at få fri proces til en retssag. Har du brug for os som advokat i en bistandssag, betaler staten altid vores salær.

De advokatetiske regler

Vi følger alle advokatetiske regler og reglerne i hvidvaskloven og har etableret interne retningslinjer, så vi undgår interessekonflikter. Alle medarbejdere hos Ehmer Pramming er selvfølgelig underlagt tavshedspligt.


Klientoplysninger

Advokaterne hos Ehmer Pramming er beskikket af Justitsministeriet og medlemmer af Advokatsamfundet. Læs mere om klientoplysninger her.